De Hart Soetra - Hannya Shingyo

Één van de kortste teksten in het Boeddhisme die wordt gereciteerd ( dit zit tussen opzeggen en zingen in).
Maar met een ongelofelijk diepe werking, wijsheid die erin vervat ligt. 
Van de Hart Soetra wordt ook wel gezegd dat hierin de wijsheid van de Boeddha aanwezig is en waaruit wij moge putten, tot inzicht komen wanneer wij deze soetra reciteren. Niet voor niets is het binnen het Shingon Boeddhisme, maar ook bijvoorbeeld Zen, Tendai, Tibetaans Boeddhisme een belangrijke tekst. 

Hieronder staat het format vermeld zoals dit binnen de de Daikokuji Kunimiyama Shingon Mikkyo school wordt gereciteerd. 
Eveneens staat er een link naar mijn YouTube clip, die ik heb opgenomen zodat men een idee heeft hoe dit klinkt. 

Hannya Shingyo
Busetsu Maka Han nya Hara Mi Ta Shingyo.
Kan Ji Zai Bo
Sa Gyo Jin Han nya Hara Mi Ta Ji Sho Ken Go Un Kai Ku Do Is Sai Ku Yaku Sha Ri Shi Shiki Fu I Ku Ku Fu I Shiki Shiki Soku Ze Ku Ku Soku Ze Shiki Ju Gyo Shiki

Yaku Bu Nyo Ze Sha Ri Shi Ze Sho Ho Ku Sho Fu Metsu Fu Ku Fu Jo Fu Zo Fu Geng Ze Ko Ku Chu Mu Shiki Mu Jo So Gyo Shiki Mu Geng Ne Bi Zets Shin Ni Mu Shiki

Sho Ko Mi Soku Ho Geng Kai Nai Shi Mu I Shiki Kai  Mu Mu Myo Yaku Mu Mu Myo Jin Nai Shi Mu Ro Shi Yaku Mu Ro Shi Jin Mu Ku Shu Metsu Do Mu Chi Yaku Mu Toko I Mu

Sho To Ko Bo Dai  Sat Ta E Han nya Hara Mi Ta Ko Shin Mu Ke Ge Mu Ke Ge Han San Ze Sho Butsu E Han nya Hara Mi Ta

Ko Toku A Noku Ta Ra San Myaku San Bo Dai Ko Chi Han nya Hara Mi Ta Ze Dai Shin Ze Dai Myo Shu Ze Mu Jo Shu Ze Mu To Do Shu No Jo Is Sai Ku Shin Jitsu Fu Ko Ko

Setsu Han nya Hara Mi Ta Shu Soku Se Shu Watsu Gya Te Gya Te Hara Gya Te Hara Sowa Gya Te Bo Ji Sowa Ka Han nya Shingyo

 

https://www.youtube.com/watch?v=eiSjTW-OUSg